De største bankene i Norge

Det finnes tre hovedtyper av banker i Norge: Forretningsbanker, sparebanker og datterselskaper av utenlandske banker. Noen banker har både forretningsavdelinger og sparebanker, mens andre fokuserer på én del av markedet. Sparebankene var opprinnelig selveide, og formålet deres var at kundene skulle ha et trygt sted å plassere sparepengene sine, og ta opp private lån. Forretningsbankene ble stiftet for å gi bedrifter et sted der de kunne plassere overskuddet, og ta opp driftskreditt. Datterselskaper av utenlandske banker kan være både forretningsbanker og sparebankerDNB er den største banken i Norge. DNB har blant annet 27 prosent av alle norske boliglån, og forvalter 40 prosent av kapitalen i det norske bankmarkedet. Dette er en uvanlig stor markedsandel sammenlignet med andre land. Til sammen finnes det rundt 130 norske banker som konkurrerer om kundene. Likevel er det enkelte som bekymrer seg for manglende konkurranse i det norske bankmarkedet. De fleste norske bankene står ganske solid, og har god egenkapital, men med økonomiske kriser flere andre steder i verden, er det flere som bekymrer seg for lignende situasjoner her i Norge.Handelsbanken og Danske Bank (tidligere Fokus bank) er de tredje og fjerde største bankene i Norge. Disse er omtrent jevnstore, men Handelsbanken har opplevd mer vekst i det siste. Nordea er en annen bank som går veldig godt, og har mange kunder og gode inntekter. Andre store banker i det norske markedet er Skandiabanken, Gjensidige Bank, SpareBank 1, Santander Consumer Bank og Storebrand Bank. I denne bloggen kan man også lese om de største IT-foretakene i Norge, i innlegget ”De største IT-foretakene i Norge”.De fleste nordmenn er flinke til å spare, og de fleste er også lojale mot banken sin, selv om stadig flere velger å bytte bank for å få bedre rentevilkår eller bedre kundetjenester og service.